Magyar Русский
a meghallgatás időpontja слушание по вопросу о предоставлении убежища
kérvényt nyújt be (ad be) подать заявление/ходатайство о предоставлении убежища
menedékjog iránti kérelem заявление/ходатайство о предоставлении убежища
menekültügyi eljárás производство по ходатайсту о предоставлении убежища
tartózkodás проживание
tartózkodási engedély вид на жительство
menekülttábor приёмный центр
kiutasítás (принудительное) выдворение
bizonyíték свидетельство/доказательство
nagykövetség посольство
tranzit zóna транзитный центр
szóbeli tárgyalás слушание/ведение дела
határátlépés пересечение границы/пограничный пункт
határátlépési tanúsítvány сертификат пересечения границы
gyermekotthon церковное убежище
kvótamenekült контингентные беженцы
ügyvéd адвокат
úti okmányok подорожные документы
útlevél паспорт
vallási hovatartozás / vallás конфессия/вероисповедание
fellebbezés способ оспаривания /обжалования (решения государственного органа)
Разъяснение  способа оспаривания/обжалования
bíró судья
visszafogadási megállapodások соглашение о реадмиссии
Kiegészítő védelem az európai jog alapján субсидиарная (вспомогательная) защита в соответствии с законодательством ЕС
fordítás перевод
letartóztatás арест/задержание
vízum виза
vízum elutasítása отказ в визе
felülvizsgálat возобновление дела (пересмотр)
kirendelt ügyvéd назначенный адвокат/дежурный адвокат
védőügyvéd адвокат защиты
felmentés оправдательный приговор
tartózkodás воздержание
tartózkodik valamitől воздержаться/добровольно отказаться
hivatali visszaélés злоупотребление служебным положением
egyetért согласиться на
lakhatáshoz való hozzáférés доступ к жилью
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés доступ к правосудию
engedély разрешение
belépési jog разрешение на доступ
fellebezés возражение против /обжалование (административного паспоряжения)
panasz жалоба
eljárás (судебный) процесс / судопроизводство
az eljárás gyorsítása процесс в ускоренном порядке
egy ajánlatot elfogad принять (предложение)
elszállásol valakit приютить кого-л.
igénybe vesz воспользоваться чем-л.
tartós ellátás постоянная поддержка
kíséretében в сопровождении кого-либо
kíséret сопровождение
szexuális zaklatás сексуальное домогательство
hitelesítés заверение/засвидетельствование
állampolgárság és személyazonosság igazolása удостоверять национальность и личность
születési anyakönyvi kivonat свидетельство о рождении
foglalkozás профессия
illegális cselekmények незаконная деятельность
bírósági eljárás судебный процесс
kitoloncolás (принудительное) выдворение
bevándorlás миграция
jogszerű/legális законный
jogellenes/illegális незаконный
vád обвинение
Németország Германия
mindkét fél обе стороны
jóváhagyott területi hatály территориальная сфера применения
fenyeget угрожать
bűnügyi nyilvántartás судимость
hontalan не имеющий(ая) гражданства
szakmai tapasztalat апелляционное производство
meghosszabítás отсрочка
Fogadó ország társadalmába való beágyazottság кровная связь/родство
letartóztatás арест
cikk статья
üldöztetés преследование
Menekültügyi Egyezmény (1951-es Genfi egyezmény) Женевская конвенция о статусе беженцев
irányelv директива/предписание
Meghatározott társadalmi csoport определенная социальная группа
Faj раса, этническая группа
politikai nézet политические убеждения
deportálás депортация
fellebezés апелляция
félelem страх
kellően megalapozott/indokolt обоснованный/веский
… miatt / … okán из-за чего-либо
szexuális beállítottság сексуальная ориентация
nem пол/гендер
женщина
háborús bűncselekmény военные преступления
emberiség elleni bűncselekmény преступления против человечества
népirtás геноцид
erőszak насилие
férfi мужчина
kiutasítás высылка/отказ
jog право
emberi jog право человекa
élet жизнь
szabadság свобода
fenyegetett под угрозой
kínzás пытки
bíróság суд
Nincs személyi igazolványom. У меня нет удостоверения личности
Homoszexuális vagyok. Я гомосексуалист
Transszexuális vagyok. Я трансгендер
Családon belüli erőszak. Насилие в семье
Rosszul bántak velem./Bántalmaztak. Я подвергался/подвергалась насилию со стороны …
Bántalmaznak. Я подвергаюсь насилию со стороны …
Kényszerítettek arra, hogy házasságot kössek. Я был(а) вынужден(а) вступить в брак
Házasságkötésre kényszerítenek. Меня принуждают ко вступлению в брак
Nemi egyenlőség равноправие между мужчиной и женщиной
Hogyan folyamodhatok menekültstátuszért? Как я могу подать ходатайство о предоставлении убежища?
Hátrányos megkülönböztetés ért az országomban. Я подвергался/подвергалась дискриминации в своей стране.
Hátrányos megkülönböztetés ért a bőrszínem miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации по цвету кожи.
Hátrányos megkülönböztetés ért a nemem miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации по половому признаку.
Hátrányos megkülönböztetés ért az anyanyelvem miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации по языковому признаку.
Hátrányos megkülönböztetés ért a vallásom miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации по религиозному признаку.
Hátrányos megkülönböztetés ért egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozásom miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации из-за принадлежности к определенной социальной группе.
Hátrányos megkülönböztetés ért a politikai nézeteim miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации из-за моих политических убеждений.
Hátrányos megkülönböztetés ért az etnikai hovatartozásom miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации по национальному признаку
Hátrányos megkülönböztetés ért a szociális hátterem miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации в связи со своим социальным статусом
Hátrányos megkülönböztetés ért a fogyatékosságom miatt. Я подвергался/подвергалась дискриминации из-за инвалидности.
Hátrányos megkülönböztetés ért a származási országom, állampolgárságom miatt. Я подвергался/подвергалась пыткам в своей стране.
Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne. Я хотел(а) бы, чтобы моя семья переехала сюда ко мне как можно быстрее.
Befejeztem a szakirányú/szakmunkás tanulmányaimat. Я прошел(а) профессиональную подготовку
A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre. Члены моей семьи могут переслать мне необходимые документы, но для этого мне нужен адрес.
Korábban már folyamodtam menekültstátusért. Ранее я уже подавал(а) ходатайство о предоставлении убежища.
Más országban már folyamodtam menekültstátusért. Я уже подал(а) ходатайство о предоставлении убежища в другой стране
Szeretnék munkát találni. Mit kell tennem? Я хочу искать работу. Что мне для этого нужно сделать?
Rendelkezem házasságkötési képességet igazoló tanúsítvánnyal. У меня есть свидетельство о брачной правоспособности
Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem, de ott nem regisztráltak. Я приехал(а) сюда через другую безопасную страну, но у меня там не проверяли документы
ideiglenes tartózkodási engedély Разрешение на временное проживание
Mikor kaphatok engedélyt arra, hogy dolgozzak? Когда я могу подать документы для получения разрешения на работу?
Hol tudom lefénymásolni az irataimat? Где я могу сделать копии своих документов?
Vannak Németországban elő rokonaim. У меня есть родственники в Германии
Elhagytam/elvesztettem a családtagjaimat menekülés közben. Я потерял(а) членов семьи во время бегства
Szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni. Я хочу связаться с послом/консулом своей страны
Nem szeretnék az országom nagykövetségével kapcsolatba lépni. Я не хочу контактировать с послом/консулом своей страны
Egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem. Я приехал(а) сюда через другую безопасную страну
Nem egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztem. Я приехал(а) сюда не через другую безопасную страну
Sokk/Trauma hatása alatt állok. Я травмирован(а) (эмоционально/психически)
Pszichológus segítségére van szükségem. / Pszichoterápiás kezelésre van szükségem. Я нуждаюсь в психотерапической помощи
női körülmetélés увечье женских половых органов
embercsempészet áldozata жертва торговли людьми
nemzetközi felülhitelesítés (nemzetközi jognak megfelelően hitelesített dokumentum) апостиль
fordítás перевод
közbenjáró / közvetítő посредник
a dokumentumok elfogadása признание документов
a dokumentumok fordítása перевод документов
nemzetközi egyezmény/szerződés jóváhagyása ратификация
A szexuális orientációm miatt diszkrimináltak. Я подвергался/подвергалась дискриминации в связи со своей сексуальной ориентацией
SEGÍTSÉGKÉRÉS ПОИСК ПОМОЩИ
Szeretnék hozzáférzni a …-hoz/-hez/-höz. Я хотел(а) бы получить доступ к…
…-t szeretném látni. Я хотел(а) бы увидеть (своего/свою…)
…-vel/-val szeretnék beszélni. Я хотел(а) бы поговорить с…
Van …-(e/o)m. У меня есть…
Nincs …-(e/o)m. У меня нет…
A …-m mondta ezt. Мой… сказал мне это
A …-m nem mondta ezt. Мой… не говорил мне этого
… adta nekem ezt az információt. …дал мне информацию
… adja majd a nekem ezt az információt. …даст мне информацию
Kérem, beszéljen/beszéljenek a …-emmel/-ommal. Пожалуйста, поговорите с моим/с моей
hivatal Власти
ügyvéd Адвокат
kijelölt ügyvéd Назначенный адвокат/ дежурный адвокат/ государственный защитник
tanácsadó Консультант
orvos Доктор
menedékjogi ügyintéző Должностное лицо по вопросам политического убежища
segítő személy Поддерживающий человек
nagykövet Посол
konzul Консул
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев
Állampolgársági Hivatal Иммиграционные власти
…-t szeretnék benyújtani. Я хочу подать на…
Szeretném a …-t megvitatni. Я хочу оспорить…
…-t szeretnék kérelmezni. Я хочу запросить…
Volt (egy) …-(e/o)m. У меня был/-а/-о/-и…
Lesz (egy) …-(e/o)m. У меня будет…
Mikor fogom megkapni a …? Когда у меня будет/будут …?
El kell halasszam a … dátumát. Мне нужно перенести дату моего …
El kell halasszam a … időpontját. Мне нужно перенести время моей/моего …
időpont назначенное время
interjú Интервью
menedékjog Убежище
meghallgatás Слушание в суде
panasz Жалоба
procedúra Производство
tartózkodás Воздержание
felülvizsgálat возобновление дела / пересмотр
döntés Решение/приговор
letartóztatás Арест
eltiltva / megtiltva Запрещенный
eltiltás Запрет
Egyetértek. Я согласен/согласна на это.
Nem értek egyet. Я не согласен/не согласна с этим
… áldozata voltam. Я был(а) жертвой …
Nem voltam … áldozata. Я не был(а) жертвой …
…-t éltem át. Я испытал(а) …
Nem éltem át …-t. Я не испытывал(а) ….
… veszélyeztet. Я в опасности …
Nem veszélyeztet … Я не в опасности …
…-val/vel fenyegettek meg. Мне угрожали …
A …-(e/o)m … (van). Мой… является…
A …-(e/o)m … (volt). Мой … был …
báty/öcs Брат
nővér/húg Сестра
feleség Жена
férj Муж
anya Мать
apa Отец
lány Дочь
fiú Сын
gyerekek Дети
nagyapa Дед
nagyanya Бабушка
unokatestvér Двоюродная сестра/двоюродный брат
unokaöcs Племянник
unokahúg Племянница
családtagok Члены семьи
Женщина
férfi Мужчина
szexuális erőszak Изнасилование
diszkrimináció Дискриминация
kényszerházasság Принудительный брак
emberrablás Похищение
zsarolás Вымогательство
elkobzás Конфискация
lopás Кража
letartóztatás Задержание / арест
szexuális zaklatás Сексуальное притеснение
körülmetélés Увечье гениталий
gyilkosság Убийство
sorozás / sorkötelesség (Принудительный) призыв на военную службу
bírói jogvédelem elutasítása Отказ в судебной защите
jogellenes távollét Незаконная неявка
jogellenes kiutazás Незаконный выезд
fenyegetés Угрозы
nyelv Язык
politikai nézetek Политические взгляды
tagság egy szociális csoportban Членство в социальной группе
nem Пол/гендер
etnikai hovatartozás Этническое происхождение
szociális háttér Социальное происхождение
bőrszín Цвет кожи
fogyatkosság Инвалидность
harc Борьба
bombázás Бомбардировка
menekülés Побег
evakuálás Эвакуация
biztonság Безопасность
veszély Опасность
Ide jöttem … Я прибыл(а) сюда…
Nem ide jöttem… Я не прибывал(а) сюда…
földön По суше
tengeren Морем
levegőben Самолетом
egy harmadik biztonságos országon keresztül Через другую безопасную страну
… segített(ek) nekem. Мне помогли…
… bántalmazott/bántalmaztak. Со мной плохо обращались…
hadsereg Войска
félkatonai csoportok Военизированные группы
lázadók Повстанцы
köztisztviselők Представители власти
határőrök Пограничники
a menekülttábor személyzete Персонал лагеря беженцев
civil szervezetek Негосударственные общественные организации
vallási vezetők Религиозные лидеры
emberek Люди
Azt szeretném, ha a családom mielőbb velem lehetne/követhetne. Я хочу, чтобы моя семья присоединилась ко мне так быстро, как это возможно.
MENEDÉKJOGI FOLYAMAT ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА
elmarasztalás / bűnösséget kimondó ítélet Вердикт о виновности
elfogadva Принято
visszautasítva Отклонено / Отклонено
a vízumkérelem elutasítása Отказ в получении визы
elutasító értesítés Уведомление об отказе
Kitoloncolásról való értesítés / Kitoloncolási végzés Уведомление/приказ о (принудительном) выдворении
elhalasztás / meghosszabbítás Отсрочка / перенесение
“előítélet nélküli bizalom” Презумпция невиновности
bizonyítási teher Обязанность доказывания
hitelesség / szavahihetőség Достоверность
első menedékjogi kérelem Изначальное заявление о предоставлении убежища
menekült státusz Статус беженца
belépés megtagadása Отказ во въезде
visszaküldés tilalma запрет на выдворение
hatályon kívül helyezés és visszavonás Отмена и аннулирование
biztonságos harmadik ország Другая безопасная страна
biztonságos anyaország Безопасная страна происхождения
az anyagi támogatás szükségességének igazolása Принятие обязательства о материальной поддержке
tartózkodási engedély Вид на жительство
a kitoloncolási státusz átmeneti felfüggesztése отсрочка высылки
hazatelepítési támogatás Поддержка в репатриации
sürgős pénzügyi támogatás Экстренная финансовая помощь
szociális juttatások Социальные льготы
DOKUMENTUMOK РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
Van …-(e/o)m. У меня есть мой ….
Nincs …-(e/o)m. У меня нет моего
Elvesztettem a …-(e/o)m. Мои …потерялись.
Ellopták a …-(e/o)m. Мои … были украдены.
Megsemmisült a …-(e/o)m. Мои … были уничтожены.
Szükségem van a … másolatára. Мне нужна копия …
dokumentumok Документы
nyilatozat / kijelentés Справка/Заявление
lelet Выводы/Обстоятельства дела
anyakönyvi kivonat Свидетельство о рождении
útlevél Паспорт
személyi igazolvány Удостоверение личности
bűnügyi szempontból tekintett előélet / priusz Сведения о судимости
aláírás Подпись
(hitelesített) fénymásolat (Заверенная) копия
A családom el tudja küldeni a dokumentumaimat, de szükségem van egy postai elérhetőségre. Моя семья может отправить мне документы из дома. Но мне нужен адрес.
IDENTITÁS ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
keresztnév Имя
családi név Фамилия
cím Адрес
telefonszám Номер телефона
nemzetiség Национальность
etnikai hovatartozás Этническая группа
életkor Возраст
születési dátum Дата рождения
családi állapot Семейное положение
egyedülálló Не замужем/не женат
házas Замужем/женат
családos Замужем/женат, есть дети
özvegy Вдова/вдовец
A …-nál/-nél lakom. Я живу в/я остановился/остановилась в…
Hogyan találom meg a …? Как найти …
menedék Приют
ház дом
iroda Офис
átmeneti tábor транзитный лагерь
az utcán На улице
szakasz = szelvény Раздел
szabály / rendelkezés Директива
legális tevékenység Законная деятельность
illegális tevékenység Незаконная деятельность
politikai stratégia Регламент/Распорядок
menedékkérők szociális ellátásáról szóló törvény Закон о предоставлении социальной помощи заявителям на статус политического убежища
menedék-eljárási törvény Закон о процедуре предоставления политического убежища
genfi menekültügyi egyezmény Женевская конвенция о беженцах
visszafogadási egyezmény (2 ország között) Соглашение о реадмиссии
ÁLLÁSKERESÉS ПОИСК РАБОТЫ
Munkát keresek. Mit tegyek? Я хочу искать работу. Что мне нужно сделать?
Van szükségem engedélyre? Нужно ли мне разрешение?
Mennyit fogok keresni? Сколько я буду зарабатывать?
Kapok biztosítást? Буду ли я застрахован/а?
Milyen munkáról van szó? Что это за работа?
munkavállalási jog Право на труд
munkavállalási engedély Разрешение на работу
jövedelem / bevétel Доходы / заработная плата
munkaügyi szerződés Рабочий договор
munkaóra Рабочее время
állásajánlat Вакансия
jelentkezés Заявка о приеме на работу
adó Налог
adószám Номер налогоплательщика
adóhivatal / adóügyi hatóság Налоговая служба
munkaadó Работодатель
munkavállaló Наемный рабочий
munkaügynökség / munkaközvetítő Агенство занятости
társadalombiztosítási díj Социальные страховые выплаты
szerződés Контракт
szakszervezet профсоюз
tagsági díj Членские взносы
szociális segély социальная помощь
munkanélküli segély Пособие по безработице
korlátozás Ограничение
korlátozás nélkül Без ограничений
illegális munka Незаконная (черная) работа
életrajz Резюме
részidős munka работа на неполную ставку
teljesidős munka работа на полную ставку